Akça Holding ihracat ağırlıklı büyümesine devam edecek